Yıl:2017   Sayı: 4   Alan: ISG Yönetim Sistemleri  

Onur ÖZBAY
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM PLANI
 
Amaç: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması, uygulanmaması veya nelerin yapılacağının bilinememesi sonucu WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre ülkemiz, iş kazalarında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Her gün karşılaştığımız iş kazaları haberleri iş sağlığı ve güvenliğinin önemini gözler önüne sermektedir. Yaşayan her işletme potansiyel tehlike kaynağı olarak düşünülebilir. Çalışmada, iş sağlığı ve güvenliğinin sektör profesyonelleri ve işverenler tarafından profesyonel bir bakış kazanılması hedeflenmiş, uygulamanın yol haritaları örnekleriyle anlatılmıştır. Sadece yasal gerekleri yerine getirip sorumluluktan kurtulmak adına yapılan çalışmaların amacına ulaşmadığı örnekleriyle mevcuttur. Çalışmanın zenginleştirilmesi çalışanlar düzeyine indirilmesi gerekli ve zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği yönetim planı, tüm disiplinlerin aktif katılımıyla beslenmeli ve yönetilmelidir. Yöntem: Çalışmada dünyada ve ülkemizde uygulanan yönetim sistemleri dikkate alınmıştır. Uygulamalı araştırma yöntemi ile çalışma yapılmıştır. Uygulamada yaşanan sorunları çözmeyi amaçlamıştır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında mevcut durumun analizi yapılmıştır. Bulgular: İş kazaları, meslek hastalıkları incelendiği zaman önemli bir kısmının uygulamada yapılan hatalardan, eğitim eksikliklerinden, yönetimin sınırlı desteğinden, kişisel hatalardan, kullanılan uygun olmayan ekipmanlardan kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği alanında bilinçli, sistemli ve planlı bir yaklaşım ile istenmeyen olaylar en aza indirilebilir, takip kontrol ve denetim mekanizmaları sayesinde ülke geneline kitlesel bir bakış açısı kazandırılabilir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Planı, Tehlike, Risk, İş Kazası, Meslek Hastalığı

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.6

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT PLAN
 
Aim: Due to lack implementation of adequate occupational health and safety measures or lack of knowledge as to what should be done, our country unfortunately ranks among the top countries in the world in terms of prevalence of occupational accidents. The news in the media about occupational accidents, which we come across almost every day, demonstrates the importance of occupational health and safety. Every active business can be thought of as a potential source of danger. The purpose of this study is to help sector’s professionals and employers to gain a professional perspective regarding occupational health and safety and road maps of occupational health and safety practices are given with examples from real life. Method: The method used is total elimination of occupational accidents and diseases by taking active field experiences into consideration. Findings: Analysis of occupational accidents and diseases has shown that most of them are the result of incorrect practices. Conclusion: It is possible to minimize the prevalence of unwanted incidents with well-informed, systematic and planned approach in the area of occupational health and safety and public awareness and perception can be improved across the country by using appropriate monitoring, control and audit mechanisms.

Keywords: Occupational Healty and Safety Plan, Hazard, Risk, Work Accident, Occupational Disease

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.4.6

Tam Metin