Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi    Yıl: 2018   Sayı: 5

Fatma UZUNTARLA, Yasin UZUNTARLA
1- İŞYERİ HEKİMİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin