Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi    Yıl: 2017   Sayı: 2

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
1- RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI: BİLGİ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.01
  Özet   Tam Metin
Büşra ÇODUR, Fatih YILMAZ
2- İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.04
  Özet   Tam Metin
Mustafa YAĞIMLI, Gıyasettin EFDAL YALÇIN, Özer ÇALIK
3- TİTREŞİMİN YAPI İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.05
  Özet   Tam Metin
Turabi KARADAĞ, Rüştü UÇAN
4- VİYADÜKLERDE İTME SÜRME METODUYLA KÖPRÜ YAPIMINA GÜVENLİK KRİTERLERİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.03
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Nilgün ULUTAŞDEMİR, Ali Serdar YÜCEL, Haluk ŞENGÜN
5- İŞ KAZALARI VE İŞÇİ SAĞLIĞI İSTATİSTİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE 2013-2015 YILI SGK KAYITLARI ÖRNEĞİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.02
  Özet   Tam Metin