Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi    Yıl: 2017   Sayı: 3

Tolga BARIŞIK, Fatih YALÇIN
1- KULE VİNÇLERDE OLASI İŞ KAZALARININ ÇALIŞANLAR İLE ÖZNEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.3.04
  Özet   Tam Metin
Çiğdem Savaş DUMAN, Mehmet UYAR, Tahir Kemal ŞAHİN
2- BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KRONİK YORGUNLUK SENDROMU SIKLIĞININ BAZI OLASI FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.3.03
  Özet   Tam Metin
Mehmet Refik KORKUSUZ, Ammar Yasir KORKUSUZ
3- SOSYAL GÜVENLİĞİN TEMEL RİSKLERİNDEN İŞ KAZALARI VE MAĞDURLARIN HAKLARI

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.3.01
  Özet   Tam Metin
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Murat ŞENCAN, Şebnem ATEŞ
4- ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.3.05
  Özet   Tam Metin
Osman SAYAR
5- YÜRÜYEN MERDİVEN VE YOLLARIN KULLANIMINDA TEKNİK EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.3.02
  Özet   Tam Metin